Laroy

Bu bir hata mıydı yoksa Laroy bize bir mesaj yolluyordu?

Was this a mistake or was Laroy sending a message?

Clay Morrow ve senin patronun dokuzların başı Laroy Wayne, ile birlikte, ki, üç ilçedeki en büyük eroin tüccarı.

Clay Morrow and your boss with Laroy Wayne. Runs the One-Niners. Controls the largest heroin trade in three counties.

Laroy, Cameron için sahte kimlik yapan bir adam buldu.

Laroy found a guy who made some I.D. for Cameron.

Bu da ne böyle, Laroy?

What the hell, Laroy?

Jax ve Piney, Laroy'la konuştu.

Jax and Piney talked with Laroy.

Lanet olsun sana Laroy.

God damn it, Laroy.

Laroy ve Niner'lar ne olacak?

What about Laroy and the Niners?

Laroy bizi kesinlikle oyuna getirdi.

Laroy definitely double-crossed us.

Kurban, Laroy Wayne'in sevgilisi.

Victim was Laroy Wayne's girlfriend.

Sence gerçekten Laroy bizim yolumuza çıkıyor?

OPlE: You really think Laroy's stepping on us?