Lawrence

Ama, dün gece senin hakkında bir rüya gördüm Lawrence.

But I had a dream about you, Lawrence. Last night.

İyi günler, Bay Lawrence.

Good afternoon, Mr Lawrence.

Sharon Stone ve Jennifer Lawrence için de tasarlandı.

He's designed for Sharon Stone, for Jennifer Lawrence.

Lawrence, derin bir nefes al.

Lawrence, just take a deep breath

Ama altın onurdur ve Lawrence altın vadetti.

But gold is honorable and Lawrence promised gold.

Bayan Graham ve Bay Lawrence.

Mrs Graham and Mr Lawrence.

Bir şey söylemeliyiz. Lawrence ve Justin çok anlayışlı adamlar, değil mi?

I mean, I guess Lawrence and Justin are pretty understanding guys, right?

Sizi tekrar görmek ne hoş, Bay Lawrence.

Nice to see you again, Mr Lawrence.

Bay Monk, bu Bay Lawrence.

Mr. Monk, this is Mr. Lawrence.

Seni görmek çok güzel, Lawrence.

It's nice to see you, Lawrence.