Leakey

Baban muhteşem antropolog Louis Leakey ile çalışmıştı.

Your father worked with Louis Leakey, a great anthropologist.

Leakey, bana ihtiyacınız var. Ve bu işi istiyorum.

Dr. Leakey, you need me, and I want this job.

Çok etkileyici, Bay Leakey.

Very impressive, Mr Leakey.

Ben de ailemi, orangutanlar gibi Leakey Kampında kurdum.

As orangutans, I formed my own family at Camp Leakey.

Sevgili Dr. Leakey:

Dear Dr. Leakey:

Bekle de gör, Louis Leakey.

Just you wait, Louis Leakey.

Leakey'ler ona Turkana Çocuğu adını verdi.

The Leakeys called him Turkana Boy.