Lewis

Sayın Başkan, komisyon üyeleri, bayanlar ve baylar, benim adım Lewis Dixon.

Mr Chairman, members of the commission, ladies and gentlemen, my name is Lewis Dixon.

Bayanlar ve Baylar, başkan yardımcısı Brian Lewis.

Ladies and gentlemen, Vice President Brian Lewis.

George, en son ne zaman Lewis için bir şey yaptın?

George, when was the last time you did anything for Lewis?

PekâlPekâlâ, eğer sen Regina ile isen ve Randall eyalette ise geriye Mercedes ve Lewis kalıyor.

Okay, so if you were with Regina and Randall's at State that leaves Mercedes and Lewis.

Lewis dün gece sana ne oldu hatırlıyor musun?

Lewis do you know what happened to you last night?

Jerry Lee Lewis bayanlar baylar.

Jerry Lee Lewis, ladies and gentlemen.

Sonra Tim Lewis vardı, ama o da sadece tek gecelik bir şeydi,

And then there was Tim Lewis, but that was just one night,

Pekala, eğer sen Regina ile isen ve Randall eyalette ise geriye Mercedes ve Lewis kalıyor.

Okay, so if you were with Regina and Randall's at State that leaves Mercedes and Lewis. And Graham.

Ama belki güzel günler geri geldi. Şimdi Bay Lewis burada. Yakında Bayan Lewis de gelecek.

But perhaps the good days are back, now that Mr. Lewis is here and Mrs. Lewis is arriving shortly.

Ona bir hediye göndereceğim, çok pahalı bir hediye üstünde küçük bir kart olacak, "Rose Lewis ve ailesinden.

I'm going to send her a present, a very expensive present with just a little card saying, "From Rose Lewis and family.