Liam

Olay şu ki, Liam ve benim gibi insanlar için her gün bir dövüştür.

'The thing was, that every day is a battle for people like me and Liam.

İki kardeşim Carl ve Liam, kız kardeşim Debbie ve bazen erkek kardeşim Lip.

My two brothers, Carl and Liam, my sister, Debbie, and sometimes my brother Lip.

Yani sen ve Liam arasında bir şeyler mi var?

So is there anything going on between you and Liam, then?

Bak, Liam, her şey için teşekkür ederim.

Look, Liam, thank you for everything.

Debbie için Carl ve Liam için.

It's for Debbie and Carl and Liam.

Liam Adams hala harika bir oyuncu.

Liam Adams is still a great player.

Liam, inan bana, benim için hiçbir şey yapamazsın.

Liam, trust me, you can't do anything for me.

Bu benim oğlum, Liam.

This is my son, Liam.

Liam, bir şey olmayacak, tamam mı?

Liam, you're gonna be okay. All right?

Liam ve ben ayrıldığımızda, tam olarak arkadaş değildik, ve şimdi oda arkadaşıyız.

When Liam and I broke up, we weren't exactly friends, and now we're roommates.