Luis

Bak, Beatriz biliyorsun Luis her zaman benim için çok önemli olmuştur bir rehber, bir arkadaş olarak.

Look, Beatriz, you know Luis is and has always been very important to me, as a guide, as a friend.

Size bir soru sorabilir miyim, Don Luis?

May I ask you a question, Don Luis?

Bunu Maria ve Luis olmadan yapmanın bir yolu var mı?

Is there any way to do this without Maria and Luis?

Bu doğru ama bana inanın, Don Luis Toledo'da daha fazla gizli hazine yok.

That it is. But believe me, Don Luis, there are no more hidden treasures in Toledo.

Ben de seni babam gibi seviyorum Don Luis.

I love you, Don Luis, like a father.

Ben Luis, ve bir alkoliğim.

I'm Luis, and I'm an alcoholic.

Luis, bir saniye buraya gel.

Luis, come here for a second.

Ama benim adım Luis.

But my name is louis.

Sağ ol, Luis, fakat hâlhâlâ Şerif benim, hatırladın mı?

Thanks, Luis, but, uh, I'm still the sheriff, remember?

Luis, lütfen, beni dinle.

Luis, please, listen to me,