Magnussen

Magnussen'i bir gazete sahibi olarak tanıyorsun fakat o bundan çok daha fazlası.

You know Magnussen as a newspaper owner, but he is so much more than that.

Bay Magnussen, sizin için kabul edilebilir bir aracı mıyım?

Mr Magnussen, am I acceptable to you as an intermediary?

Bay Magnussen, kayıt için lütfen tam adınızı belirtin.

Mr Magnussen, please state your full name for the record.

Charles Augustus Magnussen.

Charles Augustus Magnussen.

Astrid Magnussen, Bu Starr Thomas.

Astrid Magnussen, this is Starr Thomas.

John, John artık tek önemli şey Magnussen.

Argh! John, John, Magnussen is all that matters now.

Öyle değil mi, Bay Magnussen?

Don't you, Mr Magnussen?

Magnussen de öyle.

So is Magnussen.

Magnussen'in özel asansöründen.

Magnussen's private lift.