Majesteleri

Affedin beni majesteleri, bilgili bir adam değilim ben ama öldürmek ile kurban etmek arasında bir fark var mı?

Forgive me, Your Grace, I'm not a learned man, but is there a difference between kill and sacrifice?

Majesteleri, Paolo çok yoruldu. Çünkü, Majesteleri, sadece Paolo bunu ve bunu alır. Size bunu verir.

Majesty, Paolo is exhausted because, Majesty, only Paolo can take this and this and give you

Majesteleri, sizi korumaya ve hizmet etmeye devam etmek bizim için zevktir.

Your Majesty, it is our pleasure to continue to serve and protect you.

Bu yüzden, bir hediye olarak Kralın kızı Majesteleri için en iyi topu inşa ettim.

So, I built the best cannon, as a gift, to his majesty, the king's daughter.

Affedersiniz, Majesteleri sizi rahatsız eden bir şey mi var?

Excuse me, Your Majesty, but is something bothering you?

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

I actually wanted to give you my personal congratulations, your highness.

Majesteleri, Kral Edward ve Kraliçe Elizabeth.

His Grace, King Edward, and Queen Elizabeth.

Sizin için bir şey getirdim, Majesteleri.

I've brought something for you, Your Majesty.

Majesteleri, bu gece için herşey hazır.

Your Majesty, everything is prepared for tonight.

Şey, Majesteleri, küçük bir yanlış anlama oldu.

Well, Your Majesty, we had a little misunderstanding.