We also found translations for word manhattan in English.

Manhattan

Birkaç ay önce Steve beni Manhattan'da ziyarete geldiğinde bana çok önemli bir soru sordu.

A few months ago, when Steve was visiting me in Manhattan, he asked me a very important question.

Yani annen eve yanlış bebeği getirdi ve Emma şu an Manhattan'da bir yerde kayıp?

So your mother brought home the wrong baby and now Emma is lost somewhere in Manhattan?

Manhattan'ın en iyi kocası ile yemek ve dans. Özellikle de bu sabah bana verdiği hediyeden sonra.

Dinner and dancing with the best husband in Manhattan, especially since he gave me that gift this morning.

Yani acil bir durum olursa her zaman Manhattan'dan bir çıkış yolumuz var.

So if there's an emergency, we always have a way out of Manhattan.

Aşağı Manhattan Kalkınma Şirketi., Julie Powell.

Lower Manhattan Development Corporation, Julie Powell.

Aşağı Manhattan Geliştirme Şirketi, ben Julie Powell.

Lower Manhattan Development Corporation, this is Julie Powell.

Manhattan'ın en iyi kocası ile yemek ve dans.

Dinner and dancing with the best husband in Manhattan.

Biliyorsun Manhattan çok pahalı. Burası da hemen hemen Manhattan'ın içinde.

You know, Manhattan is so expensive, and this is practically in Manhattan.

Biliyorsun, Manhattan'da dağlar yok ama yüksek binalar var, aynı şey.

You know, there aren't any mountains in Manhattan. Tall buildings. Same thing.

Günaydın, Aşağı Manhattan Kalkınma Şirketi.

Good morning, Lower Manhattan Development Corporation,