Margaret

Emma'yı ve Mary Margaret'i geri getir, ama o zamana kadar beni ve diğer herkesi rahat bırak.

Get Emma and Mary Margaret back, and until then, leave me leave everyone alone.

Ondan sonra bir kadın geldi belki başka bir öğrenci arkadaşınızdır. Margaret?

A woman came in after him, maybe another student friend of yours, uh, Margaret?

Şey Sana sen ve Mary Margaret hakkında bir soru sorabilir miyim?

Look, uh can I ask you a question about you and Mary Margaret?

Seni seviyorum, Margaret, ama bu benim hayatım ve ne yapacağıma ben karar veririm.

I love you, Margaret, but this is my life. I'll decide what to do with it.

Ve diğer hafta da Prenses Elizabeth ve Prense Margaret Rose gelecekmiş.

And next week, Princess Elizabeth and Princess Margaret Rose are coming.

Seni seviyorum, Margaret, ama bu benim hayatım.

I love you, Margaret, but this is my life.

Emma ve Mary Margaret ve David bunu senden saklıyorlardı, hayatım.

Emma and Mary Margaret and David have been keeping this from you, darling.

Belki Margaret de oraya dönmüştür. Hatta belki Johnny de.

I think maybe Margaret went back there, and maybe Johnny, too.

Belki Margaret de oraya dönmüştür. Hatta belki Johnny de. Evet.

I think maybe Margaret went back there too, and maybe Johnny.

Hayır, birkaç ay önce herkes Mary Margaret'in katil olduğunu düşündü.

No. A few months ago, everyone thought Mary Margaret was guilty of murder.