Maria

Maria, geçen gece dün gece Christine adında genç bir kadın için taksi çağırmıştım

Maria, last night I got a taxi for a young woman named Christine.

Catherine ve ben, artık birlikte değiliz ve Maria istemiyor

Catherine and I aren't together anymore. And Maria doesn't

Ben de sana bir şey açıklayayım Maria. Sen benim karımsın.

And I should explain to you, Maria, that you are my wife.

Bu ben ve Maria için umut var demek oluyor.

That means there's hope for me and Maria.

Maria, sana bir şey söylemek istiyorum.

Maria, I want to tell you something.

Maria hakkında bir şey hatırlıyor musun?

Do you remember anything about Maria?

Bak, Maria, bu gerçekten önemli.

Look, Maria, this is really important.

Peki, belki Tony ve Maria gibi olabilir.

Well, maybe we could be like Tony and Maria.

Sen ve Maria arasındaki her şey düzelecek.

Everything is gonna be fine between you and Maria.

Yakında görüşürüz, Maria. iyi akşamlar. iyi akşamlar.

See you soon, Maria. Good evening. Good evening.