Markway

Dr. Markway eğitim görmüş bir antropolog ve üniversitede saygın bir öğretim üyesidir.

Dr. Markway is a trained anthropologist a respected member of a university faculty.

İyi geceler Dr. Markway.

Good night, Dr. Markway.

Bayan Markway, lütfen

Mrs. Markway, please

Ben Dr. Markway.

I'm Dr. Markway.

Yargıç Markway, lütfen.

Judge Markway, please.

Tam olarak ne olmasını bekliyorsunuz Dr. Markway?

Exactly what do you expect to happen, Dr. Markway?

Başkomiser, Başkan ve Yargıç Markway.

Captain, the mayor, and Judge Markway.

Harper, Dr. Markway'e kira kontratını ver.

Harper, give Dr. Markway his lease.

Luke ve Dr. Markway yapıyor herhalde.

It must be Luke and Dr. Markway.

Siz neredeydiniz Dr. Markway?

Where were you, Dr. Markway?