Maurice

Maurice her zaman, senin için çok değerli bir hediye olduğunu söylerdi.

Maurice always said it was his most precious gift to you.

Ben, Halkla İlişkiler bölümünden Çavuş Maurice Thompson.

I'm Sergeant Maurice Thompson, Community Relations Division.

Bu artık komik değil, Maurice.

This isn't funny anymore, Maurice.

Maurice iyi bir adam ve yetenekli bir psikiyatristtir.

Maurice is a good man and a gifted psychiatrist.

Bu David Maurice Brooks.

This is David Maurice Brooks.

Bay Maurice Austin Cooper,

Mr. Maurice Austin Cooper,

Bu benim küçük kardeşim Maurice.

This is me little brother, Maurice.

Maurice şanslı bir adam.

Maurice is a lucky man.

Geldiğin için sağ ol Maurice.

Thanks for coming, Maurice.

Bu doğru değil, Maurice, değil mi?

This isn't true, Maurice, is it?