Mayfield

Hey, bir dakika bekle. Dedektif Brenner, Lincoln Mayfield davasının bir parçası mıydı?

Hey, wait a minute, was Detective Brenner a part of the Lincoln Mayfield case?

Athena, Yunan savaş tanrıçası, diğer adıyla Charlotte Mayfield, diğer adıyla, Vala'yı kaçırmaktan sorumlu Goa'uld.

Athena, the Greek goddess of war, aka Charlotte Mayfield, aka the goa'uld responsible for kidnapping Vala.

Bu bir felaket, Mayfield.

This is a disaster, Mayfield.

Mayfield'i suçluyor. Ama kardeşinin trajik ölümü için değil, Royce'u bir münzevi yaptığı için.

She blames Mayfield, and not her brother's tragic death, for making Royce a recluse.

Curtis Mayfield, kötürüm kaldıktan sonra daha başarılı oldu.

Curtis Mayfield was more successful after he became paralyzed.

Rich Mayfield kızın annesiyle iki yıl önce evlenmiş.

Rich Mayfield married her mother two years ago.

Evet efendim, Dr. Mayfield benim oğlum.

Yes sir, Dr. My son my Mayfield.

Teşekkür ederim, Bay Mayfield.

Thank you, Mr. Mayfield.

Conrad Weaver ve Earl Mayfield.

Conrad Weaver and Earl Mayfield.

Ben, Jessie Mayfield, Times Meydanı'ndan bildiriyorum.

I'm Jessie Mayfield reporting from Times Square.