We also found translations for word mead in English.

Mead

Bu San Diego, Güney Kaliforniya, Nevada Arizona, Hoover Dam, Mead Gölü ve Powell Gölü'nün tamamı demek.

That's all of San Diego, Southern California, Nevada. Arizona, Hoover Dam, Lake Mead, Lake Powell.

Cheryl Meade ayrıca bir hafta önce San Francisco'ya tek yön bilet almış.

Cheryl Meade also bought a one-way ticket to San Francisco a week ago.

Bayanlar ve baylar, karşınızda moda editörü ve kahraman, Daniel Meade.

Ladies and gentlemen, I give you Daniel Meade, fashion editor hero.

Gerçek yetki sahibi sadece iki kişi var, Daniel Meade ve Wilhelmina Slater.

Listen, pointy, the only two people with real authority are Daniel Meade and Wilhelmina Slater,

St. Mary Mead'de sıradan insanlarız. Ama sıradan insanlar da bazen çok şaşırtıcı şeyler yapabilirler.

We're all very ordinary in St Mary Mead, but ordinary people sometimes do the most astonishing things.

Ama sonra anladım ki, Charles Meade bir çok şey olabilir, ama zeki olmak bunlardan biri değil.

But then I realized Charles Meade is many things, clever is not one of them.

Mr. Holmes, efendim, geçen gece Kitty'i ve Meade denen adamı takip ettim.

Mr. Holmes, sir, last night I followed Kitty and that fellow Meade.

Ben Julia Anne Meade" Ethan Matthew Hunt'ı

I, Julia Anne Meade" hereby take Ethan Matthew Hunt

Bayanlar ve baylar, buraya Marie Volcom ve Paul Mead'in birlikteliklerine şahit olmak için toplandık

Ladies and gentlemen, we are here to witness the union of Sandra Marie Volcom and Paul Mead.

Simone de Beauvoir, Margaret Mead, Kraliçe Birinci Elizabeth, Lauren Bacall

Simone de Beauvoir, Margaret Mead, Queen Elizabeth I, Lauren Bacall