Meclisinin

Taş Meclisinin töreni için ona ihtiyacı var.

She needs him for a ceremony, the stone council.

Sen ne diyorsun, kaptan Swann, Kardeşler Meclisinin kralı?

What say you, Captain Swann, King of the Brethren Court?

Şehir meclisinin özel yemek bölümünde yemek yemek.

Eat in city council private dining room.