Merkez

Burası New York Merkez.

'This is New York Control.

Ve gerçekten bu kez daha merkezi bir rol oynamak istiyorum.

And I'd really like to play a more central role this time around.

Bu kötü bir emir merkez.

This is a bad order, control.

Burası bir polis merkezi.

This is a police station!

Jones, komuta merkezinde James ve Josh ile birlikte kal.

Jones, you stay with James and Josh at command center.

Hastalık Kontrol Merkezi mi?

Center for Disease Control?

Ben Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan Ajan Lacey ve bu da, Ajan Botwin.

I'm Agent Lacey with Central Intelligence, and this is my partner, Agent Botwin.

Ben Dr. Griffin Weir. Yeni Weir Organ Nakli Merkezi'ne hoşgeldiniz.

I'm Dr Griffin Weir Welcome to the new Weir Organ Transplant Facility

Bir kaç yıl önce Merkez bizi bir araya getirdi.

Center put us together a few years ago.

Sürüş dersi için mükemmel tıpkı Pazar sabahı koca bir alışveriş merkezinin park yeri gibi.

Perfect for a driving lesson. Like a big mall parking lot on a Sunday morning.