We also found translations for word miller in English.

Miller

Bay ve Bayan Miller'ın arasındaki özel bir mesele bu bence, değil mi?

I think that's a private matter between Mr. and Mrs. Miller, don't you?

Ama onların yerine bu sene çok yetenekli ve harika Miller Ailesi var.

But in their place this year we have the very talented and wonderful Miller family.

Biliyor musunuz, Bayan Miller, sanırım bu sizin için tamamen yanlış.

You know, Miss Miller, I think this is completely wrong for you.

Henry Allen Miller, eski hastan, başka bir silahlı soygun şüphelisi konumunda.

Henry Allen Miller, your former patient, is a suspect in another potential armed robbery.

Bu da bir Milli Güvenlik meselesi.

This is a matter of national security.

Dostum, ben istiyorum bütün bu şeylere Sadece gibi görünebilir bir milyon mil uzakta.

Man, all those things that I want just seem, like, a million miles away.

Nick Miller, Nick Miller.

Nick Miller, Nick Miller

Bu bir şaka değil, Bayan Miller.

This is not a joke, Mrs. Miller.

Carter. Bunlar Özel Ajan Hicks ve Miller Savunma Bakanlığı'ndan.

Carter, these are Special Agents Hicks and Miller, Department of Defense.

Ben Ajan Miller, bu da Ajan Jones.

I'm Agent Miller, and this is Agent Jones.