Moira

Bayanlar ve baylar Annem Moira Queen.

Ladies and gentlemen, my mother, Moira Queen.

Adım, Profesör Moira Whelan elimde sana ait bir şey var.

My name is Professor Moira Whelan and I've got something of yours.

Moira, bana bir bardak çay yapar mısın, lütfen?

Moira, would you make me a cup of tea, please?

Bu konuşan bir goril, Moira.

This is a talking gorilla, Moira.

Özür dilerim, Moira, bağışla beni.

I'm sorry, Moira, forgive me.

Evde Moira ile birlikte bir adam vardı.

There was a man in the house with Moira.

Yönetimden sevgilerle. Çok güzel bir eşarp, Moira.

Courtesy of the management. it's a beautiful scarf, moira.

Bunu Moira ölmeden bir gün önce yazmış.

He wrote that the day before Moira died.

Buraya annemi görmek için geldim: Moira Sullivan.

I'm here to see my mother, Moira Sullivan.

Moira, Robert ve Oliver için çok üzgünüm.

Moira, I'm so sorry about Robert. About Oliver.