Murphy

Bayanlar ve baylar, Devrim şimdi başlıyor Dedektif Alex Murphy ile!

Ladies and gentlemen, the revolution begins right now, with Detective Alex Murphy.

Beth, Carl seni korumak için Komutan Murphy, Memur Robinson ve Memur Clayton'u getirdi, tamam mı?

Beth, Carl brought Commander Murphy and officers Robinson and Clayton to protect you, okay?

Matt "Gitar" Murphy ve Blue Lou dışında herkes tamam.

We got everybody except Matt "Guitar" Murphy and Blue Lou.

Teşekkür ederim, Dr. Murphy ama gerçekten değilim.

Thank you, Dr. Murphy, but I'm really not hungry.

Evet bak Murphy ikimizde biliyoruz ki böyle bir şey yok yani sihir.

Yeah, look Murphy, we both know there's no such thing as magic.

Bayanlar ve baylar, bugünün galibi, yarın Trip Murphy ile yarışacak!

Ladies and gentlemen, today's winner goes up against Trip Murphy tomorrow!

Bu işi pro bono yapıyoruz, hanımefendi, bedava çünkü Murphy ailesi ile bağlantımız var.

We're doing this pro bono, ma'am free because we have a relationship with the Murphy family.

Ama bu oldu, Murphy sana yalan söyledi ve sen bunu biliyorsun!

However that happened, Murphy lied to you and you know it!

Merak etme Dr. Murphy. Sadece bir tane, o kadar.

Don't worry, Dr. Murphy Just one, that's all.

İyi günler, Bay Murphy.

Good afternoon, Mr. Murphy.