Mutabakat

Bu bir mutabakat.

It's an understanding.

Mutabakat'ın da sana bu yüzden ihtiyacı vardı.

Which is also why The Covenant needed you.

Amerika bana, Mutabakat'tan uzak yeni bir yaşam verdi.

America has given me new life. Away from The Covenant.

Mutabakat beni yaklaşık iki yıl esir tuttu.

The Covenant held me captive for almost two years.

George Reed, Mutabakat için çalıştığını itiraf etti?

George Reed admitted to working for The Covenant?

Mutabakat diye bir şey duydun mu?

Have you ever heard of The Covenant?

Mutabakat'ın bir adamı iltica etmek istiyor.

A Covenant official wants to defect.

Peki ya Leonid Lisenker, Mutabakat'tan ayrılan adam?

What about Leonid Lisenker, The Covenant defector?

Belli ki Bay Ryan da bizim gibi Mutabakat sevmiyor.

Clearly Mr. Ryan shares our antipathy for The Covenant.

O adamlar Mutabakat için çalışıyordu.

Those gunmen work for The Covenant.