Namı

Go Mi Nam, ben ve sen, bugün ve yarın çok meşgul olacağız.

Go Mi Nam, you and I will be very busy today and tomorrow.

Go Mi Nam sana söylemek istediğim bir şey var.

Go Mi Nam, there's something I really want to tell you;

Jeremy'nin İngiliz bir prensesi olduğuna göre O zaman, Mi Nam için Hintli bir prenses nasıl olur?

Since Jeremy has a British princess, then, for Mi Nam how about an Indian princess?

Demek ki Ben ve Mi Nam, Shin Woo ağabey ve Tae Kyung ağabey.

That means me and Mi Nam, Shin Woo hyung and Tae Kyung hyung.

Lütfen Mi Nam için sadece bir ay daha kal.

Please just stay for one more month as Mi Nam.

PekâlPekâlâ millet Manuel Rivera nam diğer Mateo Hernandez bir Tijuana binbaşısıydı.

All right, guys, Manuel Rivera, a.k.a. Mateo Hernandez, used to be a Tijuana comandante.

Go Mi Nam senin ikiz kardeşin, değil mi?

Your twin brother is Go Mi Nam, isn't it?

Profesör Nam, öyle görünüyor ki çok nazik bir karakteriniz var.

Professor Nam, it seems like you have a very sweet personality.

Mi Nam için kötü hissediyorum ama Yoo He Yi'ye bir kelime bile söyleme.

I feel bad for Mi Nam but don't say one word to Yoo He Yi.

Min Se Yi, Park Gyu Dong, Cha Do Nam ve benim güçlerimizi birleştirmemiz yeterli.

It's enough for Min Se Yi, Park Gyu Dong, Cha Do Nam and I to join forces.