We also found translations for word nebraska in English.

Nebraska

Bu arada, merak ediyordum da, bu hafta sonu Alaska Nebraska konseri var, ve tüm biletler satılmış.

By the way, I was wondering, There's this alaska nebraska concert this weekend, And the tickets are all sold out.

O şeyi yerine koy, Nebraska, ya da adın her neyse.

Put that thing away, Nebraska, or whatever your name is.

Abby'nin aslında bulundu için gerçekten çok iyi bir aile onun Nebraska.

Abby's actually found a really good family for her in Nebraska.

Uh, Alaska Nebraska kim? "Alaska Nebraska kim?

Uh, who's alaska nebraska? "who's alaska nebraska?

O Nebraska'lı hoş bir kız.

She's a nice girl from Nebraska.

Geldiğimiz yerler Silikon Vadisi, Connecticut, Nebraska, Hollywood, Maine.

So we've got Silicon Valley, Connecticut, Nebraska, Hollywood, Maine.

Peki, Jesse şeytani bir silah ise onun Nebraska'da ne işi var?

Well, if jesse's a demonic howitzer, Then what the hell's he doing in nebraska?

Aaron Altman. Lincoln, Nebraska.

Aaron Altman, Lincoln, Nebraska

Ben de "Harika" dedim, çünkü bilirsin, Nebraska değil.

And I'm like, "Awesome," 'cause, you know, it's not Nebraska.

Nebraska futbol taraftarları eleştirilerini dile getirdi Sen kestin!

Nebraska football fans voiced their criticism You cut it!