We also found translations for word new in English.

New

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan Kuzey Carolina ve Rhode Island.

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan, North Carolina and Rhode Island.

Benim erkek arkadaşım New York'ta bir okula gidiyor ve üç yıldır beraberiz.

My boyfriend goes to school in New York, and we've been together for three years.

New Orleans çok hoş bir şehir ve Mike bana karşı çok iyi ama artık her şey çok farklı.

New Orleans is a nice town and Mike is very good to me but it is all so different now.

New York, senin gibi biri için zor bir yer olabilir.

New York can be a tough place for a little guy like you.

Bu gece New York güvenli bir yer değil.

New York is not a safe place tonight.

Bu çok önemli bir dava, Raymond. Hem benim için hem de New York şehri için.

This is a very important case, Raymond, to me, and to the city of New York.

New York, New York Harika bir şehir

New York, New York It's a wonderful town!

Ama New York'taki en iyi parti değil. Çünkü en iyisi bu.

But it's not the best party in New York, 'cause this is.

Evet, New York'ta başıma güzel şeyler de geldi ama kötü şeyler de geldi.

Yes, good things happened to me in New York, but bad things happened, too.

New York'ta tıp fakültesine gitti ama o zaman geri geldi Burada bir ER doktor olmak?

You went to medical school in New York but then you came back to be an ER doctor here?