Nikolay

Ama hâlhâlâ Nikolay Baldaev ile Harry Barnett arasındaki bağlantıları araştırıyoruz.

But we are still looking for links between Nikolay Baldaev and Harry Barnett.

Hey, sen Kolya, Kolya, Nikolay, evde ya da dışarda

Hey, you're Kolya, Kolya, Nikolay, who stays at home and not out

Dinle, Nikolay, Beyaz Kaplan hakkında bazı şeyler duydum.

Listen, Nikolay, I have heard about the White Tiger too.

Nikolay bir seçeneğin var.

Nikolai, you have a choice.

Merhaba, Nikolay Ivanovich.

Hello, Nikolay Ivanovich.

Nikolay Alexandrovich Romanov.

Nikolay Alexandrovich Romanov

Kendini nasıl bu kadar rezil edebilirsin, Nikolay?

How could you disgrace yourself so badly, Nikolay?

Ne yapmaya, Nikolay Ivanovich? Bu aptalca!

What should I do, Nikolay Ivanovich?

Sen ve şu Rus, Nikolay Talinkov.

You and the Russian, Nicolai Talinkov.

Er Nikolay Dolgov.

Private Nikolay Dolgov.