Nitromon

Bir büyük teneke Nitromon fitili, patlatma kablosu, iki adet üç şarjörlü kimyasal el bombası ve fırlatıcı.

I just need a big can of nitromon primer, detonating cord, two triple-charger chemical grenades and a launcher.

Biraz Nitromon fitili.

Some nitromon primer.