Oğlunuzun

Seni her zaman oğlum gibi seveceğim ama, ben gerçek annen değilim.

I will always love you like a son, but I'm not really your mother.

Küçük bir oğlum ve küçük bir kızım var.

We have a little boy and a little girl.

Dinle, o benim oğlum ve sadece bir kaç gün burada kalacak.

Listen, he's my son and he's only gonna be here a few days.

Ben senin baban değilim. Sen de benim oğlum değilsin.

I am not your father, and you are not my son.

Oğlum o benim. Benim için ondan daha önemli ne olabilir k?

He's my son; what would be more important to me than him?

Küçük bir yaşlı adama benziyor, ama bana göre, o benim oğlum, ve

Looks like a little old man, but to me, he's my son, and

Evet, ama o benim oğlum değildi!

Yeah, but that wasn't my son!

Ama o benim oğlum ve onu seviyorum.

But he's my son, and I love him.

Çok uzun zaman önceydi ve o benim oğlum değildi

So long time ago and he was not my son.

Evet, ama o benim oğlum.

Yeah, but he's my son.