Okul

Babam okulda bana bir şans verin. Madam, lütfen bir şans, lütfen, bir şans.

In school my father give me one chance, ma'am please, give me one chance, please

O hâldehâlde ya o okula gitmedi ya da bu onun gerçek ismi değil.

So either he didn't really go to that school or that's not his real name.

Benim erkek arkadaşım New York'ta bir okula gidiyor ve üç yıldır beraberiz.

My boyfriend goes to school in New York, and we've been together for three years.

Evet, çünkü lanet olası güzel bir okul ve oraya gitmek istiyordu.

Yeah, because it is a damn good school and she wanted to go there.

Bir, iki, üç, dört, beş Okul için hazırlanalım

One, two, three, four, five. let's get ready for school

Geçen yıl ya da bu yıl burada okula gitmiş, emin değilim.

She went to school here last year or this year, I'm not sure.

Tamam ama yarın okuldan sonra burada olsan iyi olur.

Okay, but you better be here tomorrow after school.

Selam, anne. Tahmin et bugün okulda ne oldu.

Hey, mom, guess what happened in school today.

Gelecek hafta sonu farklı bir okul için bir test yapacağız.

Hey, uh, next weekend, we're gonna take a test for a different school.

PekâlPekâlâ, bayanlar ve baylar benim burada, okulda yaptığım şey bu.

So, ladies and gentlemen, this is what I do here at this school.