Opie

Sana bir soru sorabilir miyim, Opie?

Can I ask you a question, Opie?

Aslında bu gece yaşam boyu başarı Opie'si alacağım.

I'm actually getting the lifetime achievement Opie tonight.

Hartman, Bruce Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert Jillian, Consuela, Dev Tavuk, Yağlanmış Sağır Adam!

Carter, Babs, Tom Tucker, Angela, Opie, Carl, Herbert, Jillian, Consuela, Giant Chicken and Greased-up Deaf Guy!

Bir Don Johnson, bir Elvis ve Opie Taylor.

We got a Don Johnson, Elvis and Opie Taylor.

Bu Bobby Elvis, yanındaki de Opie'ye benziyor.

This is Bobby Elvis, and this looks like Opie.

Bobby ve Opie karşı ellerindeki her şey o tanık.

Their whole case against Bobby and Opie is that witness.

Hayır, Jax Opie'ye bir şey olmasına asla izin vermez.

No, Jax wouldn't let anything happen to Opie.

Hey güzel gömlek, Opie.

Hey, nice shirt, Opie.

Opie, Dr. B seni istiyor.

Opie, Dr. B wants you.

Opie ve Donna gibi.

Like Opie and Donna.