Oscar

Bugün için çok teşekkürler Oscar ama geç oluyor ve benim gerçekten bir otel bulmam gerekiyor.

Well, thank you for tonight, Oscar, but it's getting late, and I really should find a hotel.

Oh, Marge, Oscar Madison bana geldi Ve politikanın ciddi ve önemli bir şey olduğunu söyledi!

Oh, Marge, Oscar Madison came to me and told me that politics are serious and important!

Ben dedektif Angie Flynn, bu da dedektif Oscar Vega.

I'm detective Angie Flynn, this is detective Oscar Vega.

Mutlu yıllar sevgili Oscar. mutlu yıllar sana.

Happy birthday, dear Oscar Happy birthday to you

Ama şimdi, Oscar ve Martin arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz.

But now, we're investigating the relationship between Oscar and Martin.

Adı Oscar ve hoş bir adam da değil.

His name is Oscar, and he's not a nice man.

Yeni bir hayat, Oscar adında kıymetli bir bebek.

There's a new life, a precious baby boy named Oscar.

Oscar, kapıyı lütfen.

Oscar, open the door, please.

Sonra babam öldü ve bütün para Ben ve Oscar'a kaldı.

Then Papa died and left Ben and Oscar all the money.

Çünkü yarın büyük bir Oscar partim var.

'Cause I got a big Oscar party tomorrow night.