Oslo'dan

Oslo'dan bir eski dostum ve meslektaşım Antarktika'da bir jeolojik bir araştırma projesi yürütüyor.

An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.

Oslo'dan bir gemi kaptanı, tahtadan parmağı olan Çinli bir hemşire ya da bayan Ponskiwonski'nin öküz kağıdıkağıdı.

A ship's captain from Oslo or your Chinese nurse with a wooden toe or Mrs Ponskiwonski's paper ox.

Oslo'dan bu sabah ayrıldı yani çarşamba günü ulaşır.

Left Oslo this morning, so it arrives on Wednesday.