Otur

Otur ve kapa çeneni ve sadece sorularıma cevap ver, anladın mı?

Just sit down and shut up and you're gonna answer the questions, right?

Pekala, otur ve bana tam olarak ne olduğunu anlat.

Well, sit down and tell me exactly what has happened.

Otur ve ofisi ara... .ve onlara bir hafta izne ihtiyacın olduğunu söyle.

Sit down. Just call the office and tell them that you need the week off.

Şimdi otur buraya ve çeneni kapa. Sana hiçbir şey olmayacak.

Now sit here and shut up and nothing will happen to you.

Ve ben buradan almak için gidiyorum bu yüzden sen ve ben oturup ve konuşun.

And I'm going to get you out of here, so you and I can sit down and talk.

Şimdi burada otur ve bana o gece ne yaptığını anlat.

let alone sit here and tell me what you did that night.

Buraya gel. Gel otur şuraya, burada bekle, tamam mı?

Come over here and sit down and wait here, okay?

Bir işim yok, herkes bana karşı, zavallı babam bir hücrede oturuyor ama harika bir gün.

No job, everybody against me, my poor dad sitting in a cell, and it's a wonderful day.

Şimdi sadece bir dakika burada otur, tamam mı?

Now you just sit here a minute, all right?

Otur, bir içki al ve bana her şeyi anlat.

Sit down, have a drink,. .and tell me everything.