Paraneoplastik

Beyin sapındaki ufak bir tümör paraneoplastik sendroma sebep oluyor.

A small tumor in his brain stem, causing paraneoplastic syndrome.

Herediter beyin anomalisi, geçici iskemi, ya da paraneoplastik sendrom.

Hereditary brain disorder, Transient Ischemia, Or Paraneoplastic syndrome.

Paraneoplastik sendrom için test yöntemi yok.

There's no test for Paraneoplastic Syndrome.

En azından tarif muhtemeldir Paraneoplastik sendrom

is least likely to describe paraneoplastic syndrome

Kanser, paraneoplastik sendroma sebep oluyor.

It's cancer, causing a paraneoplastic syndrome.

İşte burada bir panterin patisindeki diken var, Paraneoplastik sendromu.

There's the thorn in the panther's paw. Paraneoplastic syndrome.

Paraneoplastik sendrom olabilir.

Likely paraneoplastic syndrome.

Paraneoplastik sendrom, bronkospazma sebep olabilir.

Paraneoplastic syndrome would explain the bronchospasm.

Bazı kanser hastalarında "paraneoplastik sendrom görülür.

Some cancer patients get what are called paraneoplastic syndromes.

Safra kesesi tümörüne bağlı paraneoplastik sendrom.

Biliary tumor causing pareneoplastic syndrome.