Paulie

Paulie, tatlım, seni seviyorum, ve gerçekten sana yardım etmek istiyorum, ama bana güvenmen lazım.

Paulie, honey, I love you, and I really want to help you, but you have to trust me.

Bana hep şöyle derdi, "Paulie, sen ve ben, dünyaya karşı.

You know, he always said, "Paulie, it's you and me against the world.

Paulie, bize bir dakika izin verir misin lütfen?

Paulie, would you excuse us for a minute, please?

Yapman gereken çok daha önemli işler var, Paulie nasıl?

I got more important things for you to do. How's Paulie?

Hey, Paulie, sorun yok, tamam mı?

Hey, Paulie, it's okay, all right?

Paulie, sen veya Jimmy veya peynir adam atlarla ilgili ne bilirsiniz ki?

Paulie, what do you or Jimmy the Cheese Man know about horses?

Tanrı seni korusun Paulie.

God bless you, Paulie.

Bobby, Paulie ve Gus'a da bir tek ver. Bir içkiye ihtiyacı var.

Hey, give one to Bobby and Paulie and Gus here, he needs another drink.

Paulie amca kötü bir rüya gördü.

Uncle Paulie had a bad dream.

Kim bu şanslı kız, Paulie?

Paulie, who's the lucky girl?