Paulo

Sao Paulo'lu bir adamı kızını ve ve karısını metresi için terketti.

A businessman from Sao Paulo has left his wife and daughter for his mistress.

Ben Steve ve bu da kocam Paulo.

I'm Steve, and this is my husband Paulo.

Kuzenim Paulo iki yıl sonra öldü.

My cousin Paulo died two years later.

Bana bir şey söyle, Paulo.

So tell me something, Paulo.

Umarım sen de öylesindir Pietro, Angela, Paulo ve Michael de iyidir.

I hope you are too. Likewise Pietro, Angela, Paulo and Michael.

Sao Pedro Sao Paulo, Brezilya

Sao Pedro. Sao Paulo, Brazil

Gel ve al Paulo Roberto.

Come and get it, Paulo Roberto.

Paulo, Nikki, havlu ve su getirin.

Paulo, Nikki, bring towels and water.

Ve bu da Paulo için!

And that's for Paulo!

Ne oluyor Paulo Roberto?

What's going on, Paulo Roberto?