Penisilin

Kelso, sadece zavallı kıza isimsiz bir not bırak.. ve ona tek ihtiyacının bir penisilin olduğunu söyle.

Kelso, just leave the poor girl an anonymous note and tell her she needs a shot of penicillin.

Eğer bir şey olursa sana birkaç penisilin veririm.

And if anything happens, I'll get some penicillin for you.

Nicholas ve ben bu penisilin hakkında bir karara vardık.

Nicholas and I are in agreement about this penicillin.

Alerjisi olan biri için ufak bir doz penisilin bile ölümcül olabilir.

For an anaphylactic, even a small dose of penicillin could be fatal.

Penisilin alerjisi alerjik tepkiyi daha iyi açıklıyor.

Penicillin allergy explains the allergic reaction much better.

Sorun ne? Aslında sorun şu ki, onun penisiline alerjisi var.

Well, the problem is he's allergic to penicillin.

Bay Sanchez'in penisiline alerjisi varmış.

Mr. Sanchez is allergic to penicillin.

Onun penisiline alerjisi vardı.

She was allergic to penicillin.

Daha çok penisilin lazım.

I need more penicillin.

Penisilin diye bir şey duydunuz mu?

Have you ever heard of penicillin?