Pennington

Hugo Jarry, Vali Pennington tarafından atanmış İlçe Meclis Üyesi.

Hugo Jarry, County Commissioner appointed by Governor Pennington.

Bay Pennington ne zaman taburcu oldu?

What time did Mr Pennington discharge himself?

İyi günler Bay Pennington.

Good day, Mr. Pennington.

Benim adım Kyle Pennington.

My name's Kyle Pennington.

Denekler, Felix Underwood ve Benjamin Pennington.

Test subjects, Felix Underwood and Benjamin Pennington.

Buraya gel Cece Pennington.

Come here Cece Pennington.

Ben sana soruyorum Pennington!

I'm asking you, Pennington!

Pennington Jr.'ın babasının şirketi bu.

That's Pennington Jr.'s father's company.

Pennington Koleji Bir hafta sonra.

College Pennington A week after

Bay Pennington, eve döndüğünüz için mutlu olmalısınız.

Monsieur Pennington, you must be happy to return home.