Pensilvanyada

Benzini Kardeşler resmen iflas etmişti ve artık Pensilvanyada Altuna'nın malıydı.

The Benzini Brothers were officially bankrupt. Ownership of Altona Pennsylvania.