Perkins

En iyi arkadaşım Ann Perkins için bir veda partisi düzenliyorum.

I am throwing a farewell party for my best friend, Ann Perkins.

Bayan Perkins, ben DI Chandler, geldiğiniz için teşekkürler.

Miss Perkins, I'm DI Chandler, thanks for coming in.

Bay Perkins, evinizde çıplak ve ölü bir adam olduğunu biliyor musunuz?

Mr. Perkins, did you know there's a naked dead man in your house?

Bayan Perkins, bu saatte aradığım için özür dilerim

Ms. Perkins, I apologize for calling you at this hour.

Parklar Departmanından Leslie Knope, iyi bir arkadaş ve güzel bir hemşire olan Ann Perkins aracılığıyla konuşuyor.

Leslie, it's Leslie Knope from the Parks Department "speaking to you through Ann Perkins, friend and beautiful nurse.

Hayır, hayır, hayır. Bay Perkins bir yere gitmiyor.

No, no, no, Mr. Perkins isn't going anywhere.

Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Ann Perkins'in berbat bir yüzük zevki var.

I hate to say this, but Ann Perkins has terrible taste in rings.

Ama savaş sadece iki yıl önce bitti, Bay Perkins.

But the war's only been over two years, Mr. Perkins.

Bu Polly Perkins, O da bizimle gelecek.

This is Polly Perkins. She'll be coming with us.

Oh, selam, Ann Perkins.

Oh, hi, Ann Perkins.