Pickler

Bob Pickler, bayanlar ve baylar!

Bob Pickler, ladies and gentlemen!

Lütfen, Laura Pickler ve Destiny buraya gelebilir mi?

Um, will Laura Pickler and Destiny please come up?

Laura Dean Pickler!

Laura Dean Pickler!

Laura Pickler, Destiny'e karşı.

Laura Pickler versus Destiny.

Benim adım, Laura Dean Pickler ve bu da, açgözlülük, şantaj, seks ve tereyağının amansız hikâyesihikâyesi.

My name is Laura Dean Pickler and this is the cutthroat story of greed, blackmail, sex and butter.