We also found translations for word pierce in English.

Pierce

Sonra fark ettim ki, eğer balık İsa için yeterince iyiyse Pierce için de yeterlidir.

And then I realized that if fish was good enough for Jesus, it's good enough for Pierce.

Bak, FBI ve Dr. Pierce sana söylememi istemedi ama ama sen doğruyu bilmeyi hak ediyorsun Ellen.

Look, the FBI and Dr. Pierce didn't want me to tell you, but you deserve the truth, Ellen.

Dört kişi öldü: Memur Joseph Howard, ve mahkûmlardanmahkûmlardan Lou Wrath, Junior Pierce ve Kenny White.

Four people are dead: officer Joseph Howard, and prisoners Lou Wrath, Junior Pierce and Kenny White.

Bay Williams, bu Dr. Daniel Pierce.

Mr. Williams, this is Dr. Daniel Pierce.

Genç bir yüzbaşı için iyi bir eğitim, Bay Pierce.

It's good training for a young captain, Mr Pierce.

Merhaba, benim adım Pierce Pierce.

Hello. My name's Pierce Pierce.

Bu Dr. Daniel Pierce.

This is Dr. Daniel Pierce.

Pierce güzel ve bilge bir adam, çok nazik bir ruhu var.

Pierce is a beautiful, wise man, very gentle soul.

Santana Lopez, Tanrı'nın Mangası Brittany S. Pierce için bir aşk şarkısı söyler mi diye sordu.

Santana Lopez asked me if the God Squad would sing a love song for Brittany S. Pierce.

iyi günler Bayan Pierce. iyi günler.

Good afternoon, Mrs. Pierce. Good afternoon.