Pop tart'ın

Pop-tart'ın tadı özgürlük, isyan ve bağımsızlık gibiydi.

The pop-tart tasted like freedom and rebellion and independence.