Posen

Ben Yüzbaşı Posen, Von Luger'in emir subayı.

I'm Captain Posen, Von Luger's adjutant.

Hayır, Zac Posen onları zaten yaptı.

No, zac posen already did those.

Bu bir Zac Posen.

It's a Zac Posen.

Louis Posen gibisin.

You're Louis Posen.

Zac Posen şu sıralar çok oturaklı elbiseler yapıyor.

Zac Posen's doing some very sculptural suits.

Billy Posener tanıyor musun?

Hey, you know Billy Posener?