Powell

Dr. Martin Luther King, Colin Powell, Michael Jordan.

Dr. Martin Luther King, Colin Powell, Michael Jordan.

Bu San Diego, Güney Kaliforniya, Nevada Arizona, Hoover Dam, Mead Gölü ve Powell Gölü'nün tamamı demek.

That's all of San Diego, Southern California, Nevada. Arizona, Hoover Dam, Lake Mead, Lake Powell.

Aşağı Manhattan Kalkınma Şirketi., Julie Powell.

Lower Manhattan Development Corporation, Julie Powell.

Aşağı Manhattan Geliştirme Şirketi, ben Julie Powell.

Lower Manhattan Development Corporation, this is Julie Powell.

Bay ve Bayan Powell Hükümetin, ailenizin yardımına ihtiyacı var.

Mr. And Mrs. Powell, the government needs your family's help.

Bu iyi haber, Bay Powell.

This is good news, Mr Powell.

İyi geceler Bay Powell.

Good night, Mr Powell.

Bayan Powell, son zamanlarda kilo vermek için bir şey yaptınız mı?

Miss Powell, have you been doing anything to lose weight recently?

Ama Jesse Jackson, Colin Powell ve Susam Sokağı'ndan Gordon da onlardan.

But Jesse Jackson, Colin Powell, and Gordon from "Sesame Street," they're members, too.

Evet efendim, Bay Powell.

Yes, sir, Mr. Powell.