Ranch'

İlk olarak iki Endülüs safkanım "Rickey ve Reggie Rhodes'u Valley Ranch ahırına bırakıyorum.

First, I leave my two Andalusian thoroughbreds Rickey and Reggie Rhodes, to the Valley Ranch Stables.

Bu ne şimdi, Bunny Ranch mi?

What is this, the Bunny Ranch?

Rickey ve Reggie Rhodes'u Valley Ranch ahırına bırakıyorum.

Rickey and Reggie Rhodes, to the Valley Ranch stables.

Ghost Ranch' da yeni bir kazı bu ortak bir proje California Berkeley üniversitesi ve Amerikan Müzesinin.

The new dig at Ghost Ranch is a joint project of the University of California Berkeley and the American Museum.

Ne bu, barbekü sosu mu ranch mi?

What is that? Barbecue? Cool Ranch?

Gizemli hastalık Morgan Ranch atlarını vurdu.

Mysterious Sickness Strikes Morgan Ranch Horses

MUNCH RANCH Egzotik Hayvan Satıcısı

MUNCH RANCH Exotic Animal Dealer

Bruce Springsteen'den "Cadillac Ranch".

Bruce Springsteen, "Cadillac Ranch.

Green Valley Ranch.

Green Valley Ranch.

Stone Ranch Hastanesi.

Stone Ranch hospital.