We also found translations for word regina in English.

Regina

PekâlPekâlâ, eğer sen Regina ile isen ve Randall eyalette ise geriye Mercedes ve Lewis kalıyor.

Okay, so if you were with Regina and Randall's at State that leaves Mercedes and Lewis.

Ve siz, Regina Teresa Vasquez, bu adamı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?

And will you, Regina Teresa Vasquez, take this man to be your lawfully wedded husband?

Pekala, eğer sen Regina ile isen ve Randall eyalette ise geriye Mercedes ve Lewis kalıyor.

Okay, so if you were with Regina and Randall's at State that leaves Mercedes and Lewis. And Graham.

Benim için bunu yaptığın için çok teşekkür ederim Regina.

Regina, thank you so much for doing this for me.

Siz, Regina Teresa Vasquez bu adamı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?

Will you, Regina Teresa Vasquez, take this man to be your lawfully wedded husband?

Her şeye rağmen benim için çok fazla şey yaptın, Regina. Yani evet.

Despite everything, you've done a lot for me, regina, so yeah.

Regina az önce bize intikam almak için Tamara ve Greg ile çalıştığını söyledi.

Regina just told us you were working with Tamara and Greg to get your revenge.

Belki Regina ve ben tamamen farklı birşey istiyoruz!

Maybe Regina and I want something totally different!

Gelip ben ve Regina ile dua etmek ister misin?

You want to come in and pray with me and Regina?

İyi akşamlar Bayan Regina.

Good evening, Miss Regina.