Rickey

İlk olarak iki Endülüs safkanım "Rickey ve Reggie Rhodes'u Valley Ranch ahırına bırakıyorum.

First, I leave my two Andalusian thoroughbreds Rickey and Reggie Rhodes, to the Valley Ranch Stables.

Rickey ve Reggie Rhodes'u Valley Ranch ahırına bırakıyorum.

Rickey and Reggie Rhodes, to the Valley Ranch stables.

Bana bir Cin Rickey, bir beyaz şarap ve bir de

A Gin Rickey for me, a White Wine, and a

Bay Rickey, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.

No, Mr. Rickey, uh, he thinks it's a good idea.

İyi geceler, Bay Rickey.

Good night, Mr. Rickey.

Lütfen, Bay Rickey.

Please, Mr. Rickey.

Evet, Bay Rickey.

Yes, Mr. Rickey.

Bay Rickey değişip değişmemesinin önemi yok, dedi.

Mr. Rickey says it doesn't matter if he's changed.

İşte bu kadar, Rickey Napalitano'nun kanı.

That's it, it's Rickey Napalitano's blood.

Bunu neden yapıyorsunuz, Bay Rickey?

Why'd you do this, Mr. Rickey?