Rita

Sadece Brad ve Angelina'dan biraz daha az, Tom Hanks ve Rita Wilson'dan biraz fazla olduğumuzu söylüyorum.

I'm just saying we're a little less Brad and Angelina, a little more tom Hanks, Rita Wilson.

Rita, Rita, Rita, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.

Rita, Rita, Rita, I don't think it's a good idea.

Rita için işleri o kadar kolaylaştırabilirdim ki. Ama bu yanlış olurdu.

I could make things so much easier for rita but that would be wrong.

Rita ve benim özel bir ilişkim var.

Rita and I have a special relationship.

Rita dedi ki "ona bir şans ver o bizden birisi".

And Rita said, "You give her a chance. She is one of us.

İyi akşamlar, Bayan Rita.

Good evening, Miss Rita.

Rita, bu benim kocam.

Rita, this is my husband.

Rita, geri gel. Lütfen.

Rita, come back, please.

Sen Rita'ya en son ne zaman çiçek almıştın?

When's the last time you bought Rita flowers?

Peki ya sen ve Rita?

What about you and Rita?