We also found translations for word robin in English.

Robin

Robin, bunu yeterince söylemiyorum ama sen harika bir kadınsın ve harika bir muhabirsin.

Robin, I don't say this enough, but you're a great woman, and a great reporter.

Robin, benim için çok değerli bir şey hakkında konuşabilir miyiz?

Robin, can I talk to you about something very dear to me?

Ama bir şey vardı ki Halanız Robin hiç yalnız değildi.

But there's one thing your Aunt Robin never was. She was never alone.

O cesur Sir Robin'dir, cesur Sir Robin

"He is brave Sir Robin, brave Sir Robin

HâlHâlâ Robin için bir şeyler hissediyorsun ve bu seni öldürüyor.

You still have feelings for Robin and this is killing you.

Teyzen çok kötü bir şey yaptı Robin çok kötü bir şey.

Your aunt has done a bad thing, Robin, a very bad thing.

O cesur Sir Robin'dir, cesur Sir Robin Kes sesini!

"He is brave Sir Robin, brave Sir Robin " Shut up!

Ve Robin bu profesyonel bir durum.

And, Robin this is a professional situation.

Robin, bu benim erkek arkadaşım Kyle.

Robin, this is my boyfriend Kyle.

James, bu benim kız arkadaşım Robin.

Oh, James, this is my girlfriend, Robin.