Rouch

Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette, ve Renoir, Jean Rouch, Rohmer da burada.

Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette, and Renoir, Jean Rouch, Rohmer are here.

Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette, Renoir, Jean Rouch ve Rohmer buradalar.

Truffaut, Godard, Charbol, Rivette and Renoir, Jean Roach, Rohmer are here.

Dennis Rouche bizim müzik öğretmenimiz ve program koordinatörümüzdür.

Dennis Rouche, our music teacher and program coordinator.

Bir Jean Rouch filmi

A Film By JEAN ROUCH

Jean Rouch gibi, anladın?

Jean Rouch, you dig?